Wetaskiwin & Area

John A. Smith Manor

Kiwanis Kourt

Legion Arms

Location: Millet

Type: Seniors Subsidized

Units: 12

Location: Wetaskiwin

Type: Seniors Subsidized

Units:  24

Location: Wetaskiwin

Type: Seniors Subsidized

Units: 50 

 


 

Luther Manor

Wetaskiwin Meadows

 

Location: Wetaskiwin

Type: Seniors Subsidized

Units: 50

Location: Wetaskiwin Meadows

Type: Seniors Subsidized

Units:  48